Kontakt

Mediácia PN
Staničná 51,
921 01 Piešťany

PhDr. Nika Alejníková
alejnikova@mediaciapn.sk
+421 903 311 986

Ing. Peter Alejník
alejnik@mediaciapn.sk
+421 903 942 381