Supervízia

Supervíziu vykonávam na základe osvedčenia
(SUPERVÍZIA V POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH).
1

Supervíziu môžeme považovať za učenie prostredníctvom skúseností, prostriedok NEUSTÁLEHO vzdelávania sa.
2

SUPERVÍZIA je jeden z najúčinnejších nástrojov podpory a pomoci pre supervidovaného (klient supervízie) a cez supervidovaného sa následne dostanete ku KLIENTOM samotným
3

Využíva sa predovšetkým v pomáhajúcich profesiách
4

Je to stretnutie supervízora a supervidovaného profesionála.
5

Kvalitná prevencia pred syndrómom vyhorenia.
6

Obdobná činnosť pri ktorej sa cez cielené pozorovanie a otázky môžeme zamyslieť
7

nad kvalitou pomoci, čím sa u supervidovaného (klient supervízie) zvyšuje reflexia a sebareflexia
8

Prostredníctvom PORADENSTVA, PODPORY a KONTROLY zvyšuje úroveň odbornosti, vedomostí, schopností a mnohé iné.