Lektor

Lektorskú činnosť vykonávam na základe osvedčenia (LEKTOR).